Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram
Saopštenja


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Mesne zajednice u Novom Sadu daleko od očiju javnosti

Povodom ćutanja gotovo svih mesnih zajednica u Novom Sadu i odbijanja da dostave dokumenta javnog karaktera koja su nastala u njihovom radu, Grupa za konceptualnu politiku (GKP) obaveštava zainteresovanu javnost da se mesne zajednice kao organi lokalne samouprave oglušuju o Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, i na taj način sprečavaju zainteresovanu javnost da se uputi i uključi u njihov rad.

Nakon što je u decembru 2018. godine GKP uputio 47 zahteva za pristup informacijama od javnog značaja na adrese svih 47 mesnih zajednica u Novom Sadu, većina (37 mesnih zajednica) odbilo je da dostavi tražene informacije koje se odnose na godišnje izveštaje o njihovom radu za period od 2007. do 2017. godine i na izveštaje sa održanih zborova građana za isti period. Svega 5 mesnih zajednica je dostavilo tražene informacije, dok su predsednici saveta preostalih 5 mesnih zajednica uputili identično obrazloženje da nisu u mogućnosti da dostave dokumente jer o svom radu izveštavaju samo građane tih mesnih zajednica i jedinicu lokalne samouprave, a u skladu sa Statutima mesnih zajednica i Odlukom o mesnim zajednicama.

Budući da su mesne zajednice pravna lica čiji je osnivač Grad Novi Sad i budući da se pretežno finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada, one su javne institucije lokalne samouprave koje su dužne da poštuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i da odgovore na zahtev za pristup dokumentima nastalim u njihovom radu. Ono što čitavu situaciju čini kontradiktornom je izuzimanje Gradske uprave za opšte poslove iz poslova vezanih za mesne zajednice, čiji je rad upravo u nadležnosti ove Uprave, a koja je takođe prethodno odbila da dostavi javne informacije i uputila nas na mesne zajednice. Naime, po Statutima mesnih zajednica, one su dužne da najmanje jednom godišnje podnose izveštaje o svom radu nadležnoj Upravi (za opšte poslove), dok primarno iskustvo rada GKP u mesnim zajednicama u prethodnom periodu potvrđuje njihovu obavezu da izveštaje sa održanih zborova građana takođe proslede nadležnoj Upravi. Iako članove Saveta mesnih zajednica biraju građani sa teritorija koje one obuhvataju putem izbora te su oni odgovorni tim građanima, pozivanje na autonomnost delovanja Saveta mesnih zajednica zasnovano na biračkom pravu građana i teritorijalnosti ne bi trebalo da znači i oglušivanje o sopstvene statute, nepoštovanje nadležne Uprave i uzimanje slobode da se zakon koji obezbeđuje javnost njihovog rada ne poštuje.

Podsećamo javnost da je GKP u prethodnom periodu više puta ukazivao na uzurpaciju mesnih zajednica od strane članova većinske partije na vlasti (SNS) i na zatvorenost mesnih zajednica u Novom Sadu za učešće građana, nezavisno organizovanih inicijativa i udruženja građana. Mesne zajednice, i prostor u kome im je sedište, u funkciji su građana i namenjeni upravo za građane, stanovnike mesnih zajednica, i njihove aktivnosti, odnosno za aktivnu građansku participaciju u njihovom radu, i to predstavlja legitimni i garantovani oblik neposrednog učešća ljudi u upravljanju poslovima od javnog i zajedničkog interesa. Tim povodom smo se u više navrata obraćali mesnim zajednicama, Gradskoj Upravi za opšte poslove, Članovima Veća za upravu i propise i kulturu, i kabinetu gradonačelnika, koji su se na apel za otvaranje mesnih zajednica oglušili. Podsećamo takođe da je obraćanje Fondaciji “Novi Sad 2021”, koja realizuje projekat Evropske prestonice kulture u okviru kojeg neometano sarađuje sa mesnim zajednicama, rezultiralo i upućivanjem Otvorenih pisama Panelu nezavisnih evropskih eksperata koji vrši monitoring sprovođenja ovog projekta.

Takođe skrećemo pažnju javnosti da je ćutanje mesnih zajednica u Novom Sadu posebno indikativno, jer se dešava u osetljivom političkom trenutku, u kojem izborenim pravima ljudi da imaju uvid u rad institucija preti urušavanje, i to Nacrtom izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao i netransparetnim procesom izbora novog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Podsećamo javnost da je GKP podneo primedbe na Nacrt Statuta Grada Novog Sada gde insistira na uvećanju stepena javnosti i transparentosti rada mesnih zajednica kako bi zainteresovani građani i njihova udruženja mogli da ostvare svoje pravo neposrednog učešća u radu ovih lokalnih institucija.

Nacrtom novog Statuta Grada  Novog Sada predloženo je ukidanje dve postojeće opštine u Novom Sadu, čime ovaj grad ne postaje samo jedna zatvorena centralizovana teritorijalna jedinica, već se u tome ogleda i smisao uzurpacije institucija lokalne samouprave do najnižeg nivoa na kome je neposredno učešće građana u političkom životu najizvodljivije. Drugim rečima, ovim nacrtom građani Novog Sada ostaju bez opština koje u realnosti nisu ni imali (postojale su samo formalno, odnosno u prethodnom Statutu), i njime se dokazuje politika kojom se od građana oduzimaju mesne zajednice koje još uvek iz nacrta nisu izbrisane. Lokalna samouprava u Novom Sadu na ovaj način postaje uprava, odnosno vlast koja uskraćuje slobodu i pravo građana na autonomno učešće u njoj i nudi partijsku lojalnost kao jedini način aktivnog učešća u društvenom i političkom živou.

GKP ovim saopštenjem takođe apeluje na građane Novog Sada da se bore za javno funkcionisanje mesnih zajednica, da koriste njihove javne prostore i da putem njih stvaraju nove institucije kroz čiji rad bi svoj angažman i život u lokalnoj zajednici učinili izglednijim.

u Novom Sadu, 9. januara 2019.

Podeli:

GKP

Bilten STANAR #16&17 u dnevnim novinama DANAS U petak 18. novembra 2022. godine Tema broja: KOSOVSKI FANTAZAM Autori i autorke tekstova i vizuelnih predložaka: Dejan Atanackovć, […]Šta da radimo sa politikom mira koja više nije stvar ni politike države niti one na strani ljudi? „Ni jedna vojska i ni jedna policija ne […]Teško je biti tajkun u ovoj našoj Srbijici. Radiš tako vredno decenijama, puniš budžet, trajno menjaš izgled grada. Dobro, turaš malo više betona, a manje zelenila, […]


GKP

Bilten STANAR #15 u vikend izdanju DANAS-a subota/nedelja, 9/10. jul 2022. godine Tema broja: RAT I IZBORI. A LJUDI? „Čovek glasa usred rata“ je moto novog, […]