Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram


AUDIO #13-21: Teo Celakoski – Platforma „Zagreb je naš!“

Gost treće od četiri radionice koje je GKP organizovala u 2019. godini bio je zagrebački aktivista i predstavnik platformi „Zagreb je naš!“ i „Možemo!“ Teo Celakoski koji je sa nama podelio svoje iskustvo u bavljenju prvo aktivizmom u polju nezavisne kulture i pitanjima javnog prostora (od početka 2000-tih), a onda i izbornom politikom (počev od 2017. godine) u okviru nečega što se već prepoznaje kao „platformska politika“. Iz intervjua koji smo sa njim uradili 15. decembra 2019. godine u našim prostorijama, izdvojili smo nekoliko segmenata i tema u okviru kojih se govori o nekim važnim momentima u istorijatu ovog po mnogo čemu specifičnog spoja aktivizma i politike na našim prostorima.

13. Teo Celakoski – Platforma „Zagreb je naš!“ – KULTURNO ZALEĐE AKTIVIZMA I POLITIKE: PLATFORMA U KULTURI – U uvodnom delu razgovora Teo je predočio kraći istorijat prilika na sceni nezavisne kulture u Zagrebu od početka 2000-tih i „bekgraunda“ iz koga vuče svoje „aktivističke korene“. Ovde je naglasak na onome što bi se moglo nazvati „kolektivnim procesom“ i akcijama na temelju kojih je izgrađeno poverenje u ono što su on i ljudi sa kojima je sarađivao godinama radili na aktivističkoj gradskoj sceni. U ovim procesima, izgradnja svojevrsne „platforme u kulturi“ pomogla je da se polje problema kojima su se bavili, posredstvom problematike prostora proširi i na pitanja politike u lokalu, na razini grada.

14. Teo Celakoski – Platforma „Zagreb je naš!“ – JAVNO DOBRO I KONFIGURACIJA OMASOVLJENJA – Iz detektovane potrebe za prostorom pokrenuto je udruženje „Pravo na grad“, kao organizacija koja se bavi pitanjima privatizacije i komercijalizacije prostora, a onda se nastavilo i ka formiranju svojevrsne civilnodruštvene koalicije. To je bilo moguće zbog iznošenja u javnost pitanja javnog prostora i zloupotreba istog od strane privatnog kapitala.

15. Teo Celakoski – Platforma „Zagreb je naš!“ – PROSTOR KAO INFRASTRUKTURA – O širenju inicijative sa lokalne (zagrebačke) na razinu cele zemlje. Pitanje koncesija kao „ekspanzioni faktor“ za platformsku politiku i na nacionalnom nivou.

16. Teo Celakoski – Platforma „Zagreb je naš!“ – REFERENDUM I KAMPANJA – Podizanje čitave aktivističke priče na viši nivo desilo se sa kampanjom protiv davanja auto-cesta u koncesiju i tu je došlo do toga da se zbog tema koje su pokrenute cela stvar dodatno omasovila: prikupljeno je preko 500.000 potpisa za pokretanje referenduma o ovom pitanju.

17. Teo Celakoski – Platforma „Zagreb je naš!“ – POVRATAK POLITIČARA I POLITIKE I OCD – Artikulacija problema zavisi i od toga što svaki od njih neminovno završava u (izbornoj) politici, pošto političari rade na zaborav i neku temu mogu trenutno ostaviti po strani zbog pritiska javnosti, ali joj se onda krišom vrate kasnije i nastave po starom. Artikulacija dominantne društvene pozicije iz jedne negativne (javne) slike ono je za šta su se izborili u ovom periodu.

18. Teo Celakoski – Platforma „Zagreb je naš!“ – PLATFORMA 1: PLATFORMA GRAĐANA I AKTIVISTA – Pored borbe za tumačenje i diskurs, postoji i potreba da se stvori „aktivna ponuda“, u smislu izbora u političkom procesu koji bi pokrivao i zanemarene teme – a to su upravo one za čije se tumačenje aktivistički izborilo. Tako nastaje platforma „Zagreb je naš!“ – kao participativna platforma za učešće građana u političkom životu i to upravo u uslovima rasprostranjene skepse od strane ljudi prema partijskoj politici.

19. Teo Celakoski – Platforma „Zagreb je naš!“ – PLATFORMA 2: PLATFORMA I STRANKA – Teo ovde govori o nastanku platforme i stranke paralelno – platformu stvaraju ljudi (aktivisti i građani) koji su već doneli odluku da se krene sa izbornom politikom, ali na jedan drugačiji način u odnosu na onaj kakav protežiraju klasične partije. Moguća je i drugačija politika – emancipatorska. Za nju je potrebno uložiti mnogo truda i prethodnih priprema, tako da je i u ovom smislu platforma rezultat procesa koji otvara nove procese.

20. Teo Celakoski – Platforma „Zagreb je naš!“ – PLATFORMA 3: NAGOVOR NA POLITIKU I AKTIVAN STAV – U srži platforme i „platformske politike“ stoji jedna drugačija logika, a suština ove logike da se tu radi o svojevrsnom „nagovoru na politiku“. I to je potpuno drugačiji pristup politici od uvreženog. Radi se o podsticanju učešća u politici, a ne samo partijskog, gotovo vojničkog, statiranja prema unapred određenim odlukama nepoznate manjine.

21. Teo Celakoski – Platforma „Zagreb je naš!“ – AKTIVISTIČKI ROV KAO TEMELJ PLATFORME – Aktivan građanin je građanin koji želi da sudeluje i učestvuje u donošenju odluka, to je građanin koji ima aktivan (politički) stav, i to ne znači nužno i da svi moraju sudelovati u svemu. Aktivan stav odnosi se i na učešće u procesu donošenja neke odluke za čije sprovođenje možda u datom trenutku i nemate vremena. „Zagreb je naš!“ platforma je pojedinaca, a stranka je samo instrument preko koga ona nudi drugačiju politiku.

Podeli:

GKP

Bilten STANAR #16&17 u dnevnim novinama DANAS U petak 18. novembra 2022. godine Tema broja: KOSOVSKI FANTAZAM Autori i autorke tekstova i vizuelnih predložaka: Dejan Atanackovć, […]Šta da radimo sa politikom mira koja više nije stvar ni politike države niti one na strani ljudi? „Ni jedna vojska i ni jedna policija ne […]Teško je biti tajkun u ovoj našoj Srbijici. Radiš tako vredno decenijama, puniš budžet, trajno menjaš izgled grada. Dobro, turaš malo više betona, a manje zelenila, […]


GKP

Bilten STANAR #15 u vikend izdanju DANAS-a subota/nedelja, 9/10. jul 2022. godine Tema broja: RAT I IZBORI. A LJUDI? „Čovek glasa usred rata“ je moto novog, […]