Bilten STANAR #15 u vikend izdanju DANAS-a - Inicijativa za lokalnu samoupravu


Bilten STANAR #15 u vikend izdanju DANAS-a

Bilten STANAR #15 u vikend izdanju DANAS-a

subota/nedelja, 9/10. jul 2022. godine

Tema broja: RAT I IZBORI. A LJUDI?

Čovek glasa usred rata“ je moto novog, petnaestog broja Biltena STANAR, koji već deceniju objavljuje Grupa za konceptualnu politiku (GKP) iz Novog Sada.

Bilten STANAR će ovaj put biti distribuiran uz dnevni list DANAS, što znači da će ga ljudi čitati na teritoriji čitave zemlje. Od glasila Inicijative za lokalnu samoupravu, posvećenog lokalnim politikama, STANAR postaje organ kojim su ljudi u mogućnosti da lokalno misle i globalnu politiku. Lokalno je za nas od početka predstavljalo perspektivu, ugao gledanja na politiku, a to je značilo da je bilo mesto na kom su ljudi mogli misliti politiku koju sami vode i o njoj ostavljati trag. I danas smo uvereni da je to jedini trag koji treba slediti jer bez njega je čovek prinuđen da zauzme poziciju koja se nudi kao objektivna, a zapravo je geopolitička i zauzimaju je oni koji nas odavno ne pitaju za bilo kakvo mišljenje, a posebno ne za naše. Čovek iz takve, geopolitičke i “objektivne”, perspektive može biti samo pasivni posmatrač i sopstvenog života, a mi još uvek verujemo da je on demokratski ukoliko je naš i politički.

Stanar je svaki čovek koji se pita kako živi, kakav mu je politički položaj i svodi li se njegovo učešće u politici samo na glasanje i na državnu politiku koja je danas politika rata. Zato je ovaj broj i posvećen aktuelnim dešavanjima: izborima u Srbiji i ratom u Ukrajini, ali i pitanju gde je mesto čoveka u ovim političkim i globalnim događajima. Iz te perspektive, kroz ovaj broj postavljamo pitanje da li su rat i glasanje na izborima jedino što danas postoji u onome što nazivamo politikom i da li se suočavamo sa krajem politike mira kao politike uvek humanijih i solidarnih odnosa. Rat i državna politika udruženo rade na istiskivanju ljudi iz demokratskih političkih procesa, do te mere da je pitanje da li će politika na strani ljudi kao nastavak mira drugim sredstvima uopšte moći da se pojavi.

Autori u Biltenu STANAR #15 su: Petar Atanacković, Branka Ćurčić, Zoran Gajić, Ivana Maksić, Željko Popović

Izdavač Biltena STANAR: Grupa za konceptualnu politiku (GKP)

Uredništvo Biltena: GKP

Dizajn: Marijana Rot (Šloser)

Kolaži: Slobodan Stošić & GKP

Tiraž: 20.500

Distribucija: Dnevni list DANAS

Objavljivanje Biltena STANAR je realiyovano u saradnji sa Fondacijom Hajnrih Bel – predstavništvo Beograd i uz podršku NED – Nacionalne zadužbine za demokratiju.

Podeli:

GKP

Bilten STANAR #15 u vikend izdanju DANAS-a subota/nedelja, 9/10. jul 2022. godine Tema broja: RAT I IZBORI. A LJUDI? „Čovek glasa usred rata“ je moto novog, […]


GKP

USLOVI DEMOKRATIJE #20 Izbori za savet mesne zajednice „Stjepan Filipović“ U Beogradu, 7. maja 2022. Izbori za savet mesne zajednice „Stjepan Filipović“ predstavljaju samoorganizovanu inicijativu građana […]Jedan od društveno-ekonomskih fenomena koji od nekog vremena značajno utiče na naše živote (pretežno u negativnom smislu) jesu direktne strane investicije. O njima počinje sve više […]


GKP

BEZUSLOVNOST MIRA: Video dokument Sećanje na antiratni otpor – 30 godina „Duhovne Republike ZICER“ Trešnjevac, maj 1992. – maj 2022. (događaj u organizaciji Žena u crnom, […]