BILTEN STANAR #11: Za mesne zajednice! - Inicijativa za lokalnu samoupravu


BILTEN STANAR #11: Za mesne zajednice!

Poštovani sugrađani,

Kako očekujemo, ukoliko ne bude odlaganja zbog pandemijskih razloga, izbori za savete mesnih zajednica (MZ) u Novom Sadu biće održani početkom jula meseca i to za najveći broj od ukupno 47 novosadskih MZ (za sada sigurno za njih 38, a možda im se pridruže i one 4 čiji su izbori najavljeni pa odgođeni u novembru 2020. godine: MZ-e „Bukovac“, „Podbara“, „Salajka“ i „Stepanovićevo“).

Ovo su izbori koji ne spadaju u red onih koje zovemo „partijskim“ izborima – tj. izborima na kojima dominiraju i uzajamno se nadmeću stranke svojim listama i, obavezno, predsednicima stranke kao njenim nosiocima. Ovo su izbori na kojima se birate sami između sebe, stojite iza svog imena i prezimena i odgovarate samo svojim komšijama. Zato mislimo da su oni poslednje uporište sa koga je moguće čuti i glas slobodnih građana. Slušamo na svakom koraku, i od onih koji bi da nas obeshrabre „po zadatku“ (dakle, od vladajuće stranke i njenih predstavnika), ali i onih za koje bi se reklo da su dobronamerni (mnogi od njih su sa aktivističke i opoziciono-političke scene), kako se za ove izbore ne treba zalagati i kako je borba na njima uzaludna, jer mesna samouprava sa mesnim zajednicama kao svojim vidljivim institucijama nema nikakva izvršna ovlašćenja niti raspolaže bilo kakvom vlašću, pa je time promašen svaki pokušaj da se one osvajaju i da se za njih bilo ko bori. Mi nismo tog mišljenja. Naprotiv. Ponavljamo da ovi izbori znače nešto potpuno drugo i da, ukoliko se građani na njima ne angažuju u dovoljnoj meri, mi ne možemo govoriti da imamo mesnu samoupravu koja bi mogla tako da se nazove u pravom smislu reči. Ako dozvolimo da na njima sve položaje u savetima mesnih zajednica zauzmu predstavnici (uvek) vladajuće stranke/koalicije, onda ćemo i u narednom periodu biti samo nemi posmatrači svega što se na silu sprovodi u našim lokalnim zajednicama – i nećemo imati čak ni minimalno i ustavom i zakonima zagarantovano pravo na iznošenje svog mišljenja. Naš glas će biti dodatno obezvređen i sveden na puko izborno pravo koje je već obesmišljeno svim izbornim procedurama za učešće u vlasti – počev od one lokalne pa preko pokrajinske i republičke.

Zato smo pokrenuli akciju i inicijativu pozivanja građana da se masovno uključe u rad organa mesne samouprave, odnosno da pokušaju da uđu u savete svojih mesnih zajednica.

U tu svrhu ćemo nastojati da objavljujemo relevantne podatke za ove izbore, da ih osvežavamo na sve moguće načine i da ih potom delimo sa vama – otvoreno i pravovremeno. Za to imamo nekoliko alata (svoja sredstva za objavljivanje: novine koji upravo čitate, internet stranice, štampane materijale i tome slično), a od juče je aktivan i za tu svrhu posebno izrađen sajt koji možete da posetite preko linka:

http://www.mesnezajednice.rs

Takođe vas pozivamo da i sami doprinesete ovoj borbi dostavljanjem informacija koje mislite da su bitne, a ne nalazite ih kod nas.

Ono do čega smo do sada došli (a što ćemo dodatno konkretizovati kada istekne rok za dostavu informacija od javnog značaja koje smo poslali sredinom marta) je sledeće:

  1. izbori će biti održani na leto; raspisuje ih Skupština grada 30 dana pre isteka mandata tekućih saveta; kampanja, kandidovanje i prikupljanje potpisa i podrške komšija traje mesec dana, do dana kada će izbori i glasanje biti zakazani;
  2. na izbore za savete mesnih zajednica mogu se kandidovati svi punoletni građani RS koji imaju prijavljenu adresu na teritoriji date MZ (koji du tu svrstani prema biračkom spisku);
  3. u savete se bira najčešće 7 ili 9 članova (u nekim MZ i 11), a oni između sebe biraju predsednika saveta;
  4. da bi se građanin kandidovao za izbore potrebno je ima svog predlagača koji na dokumentu/tabeli za prikupljanje potpisa za kandidaturu (preuzetim u svojoj MZ) treba da prikupi 20 ili 30 potpisa (zavisno od MZ, najčešće se radi o 20 potpisa) – uz pravilo da svaki građanin može da dâ potpis za kandidaturu samo za jednog kandidata;
  5. tako prikupljene potpise mora da preda u svoju MZ i da dobije povratnu informaciju od odgovornog lica o tome da li je kandidatura formalno ispravna, kao i propisan rok za otklanjanje eventualnih nedostataka; taj podnesak referenti MZ moraju da overe uz jasno naznačen datum predaje kadnidature;
  6. na izborima glasa za najviše onoliko kandidata koliko se za dati savet MZ bira;
  7. na dan izbora mora sa sobom da ponese važeću ličnu kartu.

Sve dodatne i preciznije informacije objavljivaćemo kako do njih budemo dolazili.

Molimo vas da se prilikom izlaska na izbore, ali i prilikom obavljanja svih drugih za to potrebnih radnji, pridržavate epidemioloških mera koje tada budu važeće.

Vidimo se u našim MZ!

GKP/ILS/ZAMZ

 

Podeli:

GKP

Javna tribina & promocija novog broja Biltena STANAR: Da li je moguće misliti priznanje Kosova ako si Srbin? Ponedeljak, 28. novembar 2022. godine u 19h Velika […]


GKP

Bilten STANAR #16&17 u dnevnim novinama DANAS U petak 18. novembra 2022. godine Tema broja: KOSOVSKI FANTAZAM Autori i autorke tekstova i vizuelnih predložaka: Dejan Atanackovć, […]Agresiju Rusije na Ukrajinu od samog početka prate brojna pitanja, od toga da li je tu uopšte u pitanju sukob te dve zemlje ili rat između […]


GKP

Zoom tribina: Šta kao čovek misliš o ratu u Ukrajini? u četvrtak, 6. oktobar 2022. u 19h Link na Zoom tribinu: https://us02web.zoom.us/j/86383908847 (ID: 863 8390 8847) […]