Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram


Javna tribina: NOVI SAD GRAD BEZ OPŠTINA – OPŠTINE GRADA BEOGRADA BEZ MESNIH ZAJEDNICA

Javna tribina: NOVI SAD GRAD BEZ OPŠTINA – OPŠTINE GRADA BEOGRADA BEZ MESNIH ZAJEDNICA

petak, 11. februar 2022. u 18h

CZKD, sala na spratu, Birčaninova 21, Beograd

Učestvuju:

Građani i građanke iz naselja Stjepan Filipović, opština Savski venac, Beograd

Dragan Stojković, aktivista i izdavač, Zemun

Branka Ćurčić i Zoran Gajić, GKP, Novi Sad

Stanovnike naselja Stjepan Filipović okupio je problem, odlučili su se na akciju i tokom nje su shvatili da više nemaju mesnu zajednicu. Ali ljudi znaju šta su mesne zajednice, kao što se pokazalo da bolje od onih koji upravljaju gradom znaju da su njihovi domovi sagrađeni na saniranom klizištu. Zatražili su da se organuzije i ustanovi mesna zajednica i poručili opštini da im je ona potrebna.

U Beogradu su gradske opštine slobodne da po svojoj proceni i prema uvidu u potrebe stanovništva osnivaju mesne zajednice, što znači da takva obaveza u gradovima ne postoji. Novosadske vlasti ne znaju šta će sa mesnim zajednicama od kada za njih znaju građani i sada žele da ih ugase. Odlukom o mesnim zajednicama koju je skupština Novog Sada donela pred sam kraj prošle godine, ukinuto je pravo nezavisnih kandidata da imaju svoje posmatrače na izborima za članove saveta, a kao dar sada građani koji iniciraju zborove građana u novosadskom naselju Telep dobijaju kreativno tumačenje v.d. načelnika uprave da zborovi građana više nisu u nadležnosti mesnih zajednica. Laž i zloupotreba prvenstva tumačenja.

Zemun je opština u kojoj su ukinute mesne zajednice još devedesetih godina, a demokratske stranke koje su zavladale Beogradom ih nisu vratile ni do 2012. godine. Od Srpske napredne stranke Zemunci to više nisu ni mogli očekivati, jer su shvatili da se ne samo Beogradu, već i čitavoj Srbiji dogodila radikalska zemunizacija.

Razgovaraćemo o mesnim zajednicama, o njihovom značaju i potrebi ljudi za političkim organizacijama građana u sistemu lokalne i mesne samouprave. Građani imaju pravo na neposredno učešće u političkim procesima i njihova volja nije ograničena na glas koji daju svojim stranački organizovanim predstavnicima na izborima. Građani imaju moć, ali i obavezu da sačuvaju pravo koje su izborili ljudi koji su pre njih živeli na prostoru koji danas naseljavaju. Ukoliko se ogluše o tu građansku dužnost, stanovnici ovog prostora prestaju da budu politička zajednica i slobodno mogu na put. Koliko su za to sposobni i imaju li gde, nikoga osim njih i ne može biti briga. Solidarnost je politička sloboda koju još nismo osvojili, a teško ćemo u tome uspeti ukoliko smo spremni da osvojene predamo bez borbe.

O učesnicima:

Stanovnici naselja Stjepan Filipović, opština Savski venac, sprečili su izgradnju stambeno-poslovnih objekata na prostoru koji je sanirano klizište i na kojem se nalaze njihove zgrade. U cilju zaštite naselja i lokalne zajednice, podneli su Inicijativu za obrazovanje mesne zajednice „Stjepan Filipović“.

Dragan Stojković, nezavisni izdavač i aktivista. Osnivač, nekada preduzeća, a danas udruženja građana Mostart. Od 1999. do 2004. godine bio je izdavač lokalnih novina Hronika za Zemun. U kraćem periodu 2004-2006. kao nastavak rada u oblasti informisanja delovao je Informativni servis Hronike (ISH) koji je kao lokalna agencija distribuirao vesti i informacije sa područja opštine Zemun koje su objavljivane u beogradskim rubrikama dnevnih listova Blic, Danas, Politika. U ovoj oblasti rada Mostart je bio i realizator projekta komunikacione strategije za Zemun u okviru Projekta reforme socijalne politike u četiri opštine u Srbiji (Bor, Kraljevo, Užice i Zemun) koji je realizovan 2004/2005. godine sa podrškom DIFID vlade Velike Britanije. U produkciji Mostart snimljeno je 12 kratkih namenskih video filmova o realizaciji projekata u Zemunu i izdato je šest brojeva novina Volonter. Od 2004. godine veća pažnja je poklonjena izdavanju knjiga, pa je od tada ostvaren najveći deo izdavačke produkcije.

Grupa za konceptualnu politiku (GKP) iz Novog Sada je nevladino udruženje osnovano radi ostvarivanja interesa u oblasti razvoja samoupravljanja, demokratije i nove politike udruženja građana u Srbiji i šire. GKP nastoji da aktuelizuje politiku samoupravljanja u smislu ohrabrenja građana na autonomno političko organizovanje i na neposredno učešće u upravljanju i odlučivanju u stvarima od zajedničkog i javnog interesa u lokalnim zajednicama. Tokom 2021. godine, GKP je organizovala kampanju za građanske izbore za savete mesnih zajednica u Novom Sadu i izdavač je Biltena „Stanar“, glasila Inicijative za lokalnu samoupravu.

Javnu tribinu organizuje Grupa za konceptualnu politiku iz Novog Sada, u saradnji sa CZKD – Centrom za kulturnu dekontaminaciju, i uz podršku NED – The National Endowment for Democracy.

Podeli:

GKP

Bilten STANAR #16&17 u dnevnim novinama DANAS U petak 18. novembra 2022. godine Tema broja: KOSOVSKI FANTAZAM Autori i autorke tekstova i vizuelnih predložaka: Dejan Atanackovć, […]Šta da radimo sa politikom mira koja više nije stvar ni politike države niti one na strani ljudi? „Ni jedna vojska i ni jedna policija ne […]Teško je biti tajkun u ovoj našoj Srbijici. Radiš tako vredno decenijama, puniš budžet, trajno menjaš izgled grada. Dobro, turaš malo više betona, a manje zelenila, […]


GKP

Bilten STANAR #15 u vikend izdanju DANAS-a subota/nedelja, 9/10. jul 2022. godine Tema broja: RAT I IZBORI. A LJUDI? „Čovek glasa usred rata“ je moto novog, […]